23травня2022

ГОЛОВНА ОСВІТА Вищу освіту можна отримати в університеті, потужності якого зі сходу перенесли у Кропивницький

ОСВІТА

Вищу освіту можна отримати в університеті, потужності якого зі сходу перенесли у Кропивницький

7bf4c820 bcd3 4416 81a9 72e25fb11bf5

Основні потужності Донецького державного університету внутрішніх справ з  Маріуполя перенесли до Кропивницького.

Відтепер абітурієнти матимуть змогу вступити до цього вишу. Про це повідомив ректор університету Сергій Вітвіцький. 

Заклад освіти працює за адресами: вул. Велика Перспективна, 1 та вул. Бєляєва, 17. Криворізький навчально-науковий інститут ДонДУВС продовжить свою роботу та здійснюватиме набір у м. Кривому Розі.

Університет надає можливість отримати престижну вищу освіту за кошти державного бюджету за спеціальностями: ⠀⠀⠀⠀

право (спеціалізація – досудове розслідування);⠀⠀⠀

правоохоронна діяльність (спеціалізації – кримінальна поліція; превентивна діяльність). ⠀

За кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями: ⠀⠀

економіка (напрям підготовки - економічна безпека підприємств);⠀⠀

публічне управління та адміністрування;⠀⠀

право, ⠀⠀

правоохоронна діяльність. ⠀⠀

Освітні ступені – бакалавр та магістр. Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії зі спеціальності 081 «Право» (кандидат юридичних наук).⠀⠀⠀⠀

Форми навчання – денна та заочна.⠀

Курсанти університету (денна форма навчання) не підлягають строковому призову до ЗСУ. ⠀⠀

Також курсанти та курсантки ДонДУВС на безоплатній основі забезпечуються: гуртожитком, харчуванням, форменим одягом та грошовим забезпеченням, навчальною базою та доступом до необхідних інформаційних ресурсів. ⠀

До проведення занять залучаються викладачі-практики з професійним досвідом: судді вищих судів, адвокати, депутати, юристи, провідні керівники органів Національної поліції України. ⠀⠀

Телефони приймальної комісії: у м. Кропивницькому⠀

097-907-01-07 ⠀

066-678-78-80⠀

у м. Кривий Ріг

067-914-74-54

067-318-80-76

066-726-76-18.

Читайте також: