23липня2024

ГОЛОВНА ПОЛІТИКА Кропивницька "Єдина родина" звернулася до народів світу з закликом підтримати Україну

ПОЛІТИКА

Кропивницька "Єдина родина" звернулася до народів світу з закликом підтримати Україну

274548425 332894715547173 1499049783150486270 n

Центр розвитку національних культур «Єдина родина» у Кропивницькому звернувся до народів Європи і світу із закликом підтримати Україну у її виборі незалежності, демократії, сучасного розвитку.

«Ми, голови національно-культурних товариств Кіровоградщини, рівноправні члени Центру розвитку національних культур «Єдина родина» спільно заявляємо про нашу позицію, – йдеться у зверненні. – Ми – громадяни України, тут живуть наші сім'ї, тут народилися наші діти, ми усіма силами будемо захищати нашу суверенну державу, наші кордони, нашу Україну! Наші організації вже беруть активну участь у захисті нашої України!

Ми звертаємося до країн Європи і світу, звертаємось до Болгарії, Німеччини, Вірменії, Польщі, Азербайджану щодо підтримки України у її виборі незалежності, демократії, сучасного розвитку. Ми цінуємо ту допомогу, яку вже отримали і закликаємо на цьому не зупинятись, а спільно захистити право на суверенітет, мирне життя, незалежність!

Пропонуємо об’єднати зусилля дипломатів усіх країн задля припинення війни та вирішення усіх питань мирним дипломатичним шляхом!"

«We, the heads of national and cultural societies of Kirovohrad region, equal members of the Center for the Development of National Cultures "United Family" jointly declare our position.

We are citizens of Ukraine, our families live here, our children were born here, we will do our best to defend our sovereign state, our borders, our Ukraine! Our organizations are already actively involved in the defense of our Ukraine!

We appeal to the countries of Europe and the world, we appeal to Bulgaria, Germany, Armenia, Poland, Azerbaijan to support Ukraine in its choice of independence, democracy and modern development. We appreciate the help we have already received and call on us not to stop there, but to jointly defend the right to sovereignty, peaceful life, independence!

We propose to unite the efforts of diplomats of all countries to end the war and resolve all issues through peaceful diplomacy!»

Читайте також: